Mag -Lab s.c.
Magnetyczne Techniki Diagnostyczne

Nasza firma działa w dziedzinie badań nieniszczących stali o właściwościach ferromagnetycznych stosując nowo opracowane metody i techniki badań. Produkujemy i sprzedajemy oryginalną aparaturę własnej konstrukcji. Specjalizujemy się głównie w defektoskopii za pomocą pomiaru magnetycznego pola rozproszonego oraz w badaniach jakości materiałów i naprężeń własnych za pomocą efektu Barkhausena.

Nasz adres


.CELE NASZEGO DZIAŁANIA:

   opracowanie nowych metod i technik badań nieniszczących materiałów    ferromagnetycznych w zakresie oceny jakości i naprężeń własnych oraz defektoskopii;

   projektowanie, produkcja i sprzedaż aparatury;

   wykonywanie badań i ekspertyz;

   współpraca z przemysłem w celu rozwoju nowych metod i technik badań nieniszczących.

powrót na początek stronyNasza aparatura służy do:

    pomiaru natężenia pola magnetycznego

 • MPM-1 - pomiar wartości szczytowej natężenia pola magnetycznego; 


 •     defektoskopii magnetycznej

 • MPR-H2 - detekcja i ocena wielkości wad powierzchniowych i przypowierzchniowych;
 •     badania jakości materiału i naprężeń

 • AEB-1 - analizator efektu Barkhausena; 

 • MEB-2c - miernik natężenia efektu Barkhausena; 

 • programy do identyfikacji materiału oraz do pomiaru naprężeń

 • powrót na początek strony  Nasz adres:

  Mag-Lab s.c.
  80-335 GDAŃSK-Żabianka, ul. Sztormowa 1A m.6
  tel./fax: (0-58) 557 82 44
  tel. kom.: 0 601 32 31 08, 0 601 32 30 18
  augustyniak@mag-lab.eu, chmielewski@mag-lab.eu

  powrót na początek strony  Copyright 2002 Mag-Lab s.c.

  ostatnia aktualizacja: 2002.06.14

  webmaster

  powrót na początek strony