Miernik  natężenia efektu Barkhausena  typ MEB-2c


 Efekt Barkhausena związany jest ze skokowymi zmianami namagnesowania ferromagnetyka. Natężenie tego efektu zależy od mikrostruktury  oraz od poziomu naprężeń mechanicznych.  Te zależności są wykorzystywane do oceny za pomocą miernika typ MEB-2c poziomu naprężeń własnych oraz jakości elementów konstrukcji stalowych.  Miernik MEB-2c jest przyrządem  przystosowanym do wykonywania tych badań w warunkach przemysłowych. Pracę przyrządu kontroluje układ mikroprocesorowy, który służy do przetwarzania wielkości analogowych na cyfrowe oraz do ich wizualizacji  a także do obsługi złącza RS dla przesyłania wyników do  mikrokomputera. 


Instrukcja obsługi miernika MEB-2c (365 kB)
Barkhausen effect meter type MEB-2c. User manual

Opis ustawień miernika MEB-2c (193 kB)
MEB-2c parameters setting guideGłowica pomiarowa miernika MEB-2c zawiera 
 • elektromagnes
 • detektory dwóch wielkości:
 1. napięciowego sygnału efektu Barkhausena 
 2. napięciowego sygnału kontrolnego warunków magnesowania.
   

Sygnały napięciowe z głowicy są przetwarzane i analizowane za pomocą układów analogowo - cyfrowych miernika.

Efektem tej analizy są trzy wielkości wyświetlane na ekranie ciekłokrystalicznym:

 • napięcie v1 - wartość skuteczna napięcia sygnału efektu Barkhausena,

 • liczba counter - liczba impulsów Barkhausena zliczonych w danym czasie i danego progu,

 • napięcie v2 - proporcjonalne do szybkości zmian strumienia indukcji magnetycznej w obwodzie magnesowania głowicy.

Wyniki pomiarów z miernika MEB-2c  mogą być także rejestrowane  w pamięci  dowolnego komputera klasy IBM za pomocą programu RS-MEB2ck. 

Analizę wyników badań miernikiem MEB-2c wspomagają dwa  programy: 
 • IM-MEB2c  służący do identyfikacji materiału 
 • ON-MEB2c  - służący do oceny naprężeń.

Podstawowe dane techniczne MEB-2c

Sygnał v1:   zakres: 0 ÷ 1023, wzmocnienie zmieniane w zakresie od 1 do 50 dB co 1 dB.
Napięcie v1 może być automatycznie zmniejszone o wartość odniesienia Ur
Sygnał counter:  zakres: 0 ÷ 65536. Ilość impulsów zależy od progu dyskryminacji Uo w jednostkach umownych w zakresie od  0 do 9 ze skokiem 1.
sygnał v2:  zakres: 0 ÷ 1023.
Czas trwania pomiaru : wyniki wyświetlane z częstotliwością około 1 Hz.
Zakres temperatury otoczenia:   od  0 °C  do   +40 °C (dolna granica dla ekranu LCD)
Czas pracy:   przy zasilaniu bateryjnym - około  h (z załączonym podświetlaniem ekranu)
Wymiary:   wysokość - 70 mm, szerokość - 145 mm, głębokość - 190 mm.,
waga miernika: 1500 G, waga zestawu: około 5 kG.
Wyposażenie zestawu: miernik z głowicą, zasilacz, ładowarka, skrzynka, instrukcja obsługi.

Miernik służy do pomiaru  naprężeń własnych  i  kontroli jakości stali.

 

powrót na początek strony