Miernik pola magnetycznego  MPM-1


  Miernik MPM-1 jest przeznaczony do pomiarów poziomu natężenia pola magnetycznego wytwarzanego przez typowe dla badań nieniszczących defektoskopy magnetyczne. 

   Sonda  miernika zawiera czujnik pola magnetycznego działający z wykorzystaniem efektu Halla.
  W przypadku badania natężenia pola magnetycznego stałego lub wolno zmiennego w czasie (częstotliwość mniejsza niż 1 Hz), miernik wskazuje wartość chwilową natężenia pola magnetycznego a w przypadku pola magnetycznego przemiennego z częstotliwością większą niż kilka Hz,wielkością wskazywaną jest wartość maksymalna natężenia pola, która odpowiada amplitudzie natężenia pola magnetycznego.
   Miernik wyposażono także w układ pamięci analogowej, co umożliwia odczyt wartości szczytowej natężenia impulsowego pola magnetycznego.
   Wskazania miernika są wyrażone w jednostkach [A/m].


Podstawowe dane techniczne

Wielkość mierzona:  wartość chwilowa  dla małych częstotliwości zmian  (< 1 Hz) i szczytowa maksymalna natężenia pola dla  dużych częstotliwości. 

Zakresy pomiarowe (dokładność):  1) 0÷1999 A/m ( 1 A/m),  2) 0÷19.99 kA/m  ( 0.01 kA/m). Wyświetlanie informacji :   wyświetlacz ciekło-krystaliczny 3 i 1/2 cyfry.

Opcje  pomiaru: pomiar ciągły natężenia pola a  z włączoną pamięcią analogową pomiar wartości maksymalnej pola impulsowego. 

Zakres temperatur pomiaru [°C]:  sonda  - 20 ÷ + 40 ,  miernik  0 ÷  40.
Zasilanie: 2 baterie  9 V ; pobór prądu  -  25 mA, lub zasilanie zewnętrzne: 2*9 V. 
Wymiary i waga:  sonda: średnica - 11 mm, długość – 7  cm, miernik - 20 x 10 x 5 cm3 
waga miernika - 0.4 kG.

Miernik służy do pomiaru natężenia  pola  magnetycznego stałego i zmiennego w tym także impulsowego.

 

powrót na początek strony