Analizator efektu Barkhausena AEB -1


Przyrząd AEB-1 umożliwia wszechstronne badania własności sygnału efektu Barkhausena (EB) w celu określenia w sposób nieniszczący własności magnetycznych i poziomu naprężeń w elementach maszyn i konstrukcji. Podstawowe informacje o własnościach EB są zawarte w pętlach histerezy dla natężenia EB oraz dla szybkości zliczania impulsów sygnału EB.


Regulowane są:

 • częstotliwość i amplituda prądu magnesującego,

 • wzmocnienie i pasmo częstotliwości analizatora sygnału napięciowego EB

 • progi dyskryminacji licznika impulsów sygnału EB.

   
 • Rejestrowane są:

 • zależności czasowe chwilowego napięcia skutecznego,

 • szybkości zliczeń impulsów EB i napięcia kontrolnego z głowicy.


 • Można również rejestrować fragment sygnału napięciowego EB i następnie sygnał ten analizować w dziedzinie częstotliwości za pomocą transformat FFT.

  Podstawowe dane techniczne

  Zakres zmiany częstotliwości magnesowania: (0,1 – 5) Hz.
  Zmiana pasma filtru częstotliwości: filtr w zakresie częstotliwości (2 ÷200) kHz.
  Regulacja wzmocnienia sygnału napięciowego: skokowa  w zakresie 0÷ 40 dB.
  Dyskryminator impulsów napięcia: dwa niezależne układy, 
  progi zmieniane skokowo w zakresie 0÷9.
  Sygnały rejestrowane w funkcji czasu:
  1) - natężenie skuteczne,
  2) - szybkość zliczania impulsów,
  3) – sygnał napięciowy z cewki otaczającej rdzeń głowicy.
  Zasilanie: sieciowe 220V.

  Analizator służy do badań  zmian mikrostruktury stali i poziomu naprężeń własnych .

  powrót na początek strony