Bibliography


The bibliography is also available for you to download . (PDF 128 kB)


 1. Augustyniak, B., Piotrowski, L., Chmielewski, M., Glowacka, M., Cwiek, J., Labanowski, J.;
  Correlation between magneto-acoustic effect, mechanical properties and microstructure of 2Cr-1Mo steel in service;
  Inzynieria Materialowa;4, no.123, 185-188 (2001).


 2. Augustyniak, B., Chmielewski, M., Sablik, M. J;
  NDE of creep damage at seam welds via MAE;
  Nondestructive Testing and Evaluation;17, no.8, 351-361 (2001).


 3. Augustyniak, B., Piotrowski, L., Chmielewski, M., Glowacka, M., Cwiek, J., and Labanowski, J.;
  Badanie emisji magneto-akustycznej oraz własności mechanicznych i mikrostruktury stali 10H2M o różnym stopniu degradacji;
  II Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materialowa 2001, Gdansk-Sobieszewo; 7-17 (2001).


 4. Augustyniak, B., Chmielewski, M., Piotrowski, L., Glowacka, M., and Sablik, M. J.;
  Evaluation of steel quality using magnetoacoustic emission and the magnetic and mechanical Barkhausen effect;
  Proc.3rd Int.Conf.on Barkhausen Noise and Micromagnetic Effects; (2001).


 5. Augustyniak, B., Grubba, J., Chmielewski, M.;
  Wyniki badań rozpoznawczych metody defektoskopowej wykorzystującej impulsy magnetostrykcyjne;
  Zeszyty Problemowe - badania nieniszczace;6, 227-230 (2001).


 6. Kielczynski, W., Augustyniak, B., and Chmielewski, M.;
  Residual stress full state evaluation at welded plates using Barkhausen effect: modeling and experiment;
  Proc.3rd Int.Conf.on Barkhausen Noise and Micromagnetic Effects, Tampere; (2001).


 7. Piotrowski, L., Augustyniak, B., Chmielewski, M.;
  Wykorzystanie efektu emisji magneto-akustycznej do oceny stopnia degradacji stali 10H2M;
  Zeszyty Problemowe - badania nieniszczace;6, 223-226 (2001).


 8. Sablik, M. J., Weidner, C., Augustyniak, B.;
  Finite element modeling of magnetoacoustic emission and of stress-induced magnetic effects at seam welds in steel pipes ;
  J.Appl.Phys.;89, no.11, 6731-6733 (2001).


 9. Augustyniak B., Kieczyński, W., and Chmielewski, M.;
  Modelling with FEM and evaluation with Barkhausen effect of residual stress in welded carbon steel plate;
  Proc.of 2nd Conference on Barkhausen noise and micromagnetic testing; 19-26 (2000).


 10. Augustyniak B., Dabrzalska, J., Radczuk, M., Chmielewski, M.;
  Badanie blach karoserii samochodu za pomocą efektu Barkhausena;
  Zeszyty Problemowe - badania nieniszczace;5, 115-118 (2000).


 11. Augustyniak B., Raszkowski, M., Chmielewski, M.;
  Wykorzystanie wieloparametrowej analizy efektu Barkhausena dla oceny stopnia degradacji stali;
  Zeszyty Problemowe - badania nieniszczace;5, 109-114 (2000).


 12. Augustyniak, B., Chmielewski, M., Piotrowski, L., and Głowacka, M.;
  Assesment of 15HM steel quality with three methods based on Barkhausen effect;
  9th International Scientific Conference AMME2000, Sopot 2000; 23-26 (2000).


 13. Augustyniak, B., Piotrowski, L., Chmielewski, M., and Glowacka, M.;
  Nieniszczące metody badania degradacji stali 15HM z wykorzystaniem efektu Barkhausena;
  I Pomorska Konferencja Naukowa: Inżynieria Materiałowa 2000; 184-191 (2000).


 14. Augustyniak, B., Chmielewski, M., Sablik, M. J;
  Multiparameter Magnetomechanical NDE;
  IEEE Trans.on Magnetics;36, no.5, 3624-3626 (2000).


 15. Augustyniak, B., Chmielewski, M., and Siecinski, J.;
  Evaluation of residual stress distribution maps in ship yard sheets with Barkhausen effect non contact probe;
  Proc.of 2nd Conference on Barkhausen noise and micromagnetic testing; 27-36 (2000).


 16. Augustyniak, B., Piotrowski, L., Chmielewski, M.;
  Efekt Emisji magnetoakustycznej i jego wykorzystanie w badaniach nieniszczących jakości materiału na przykładzie stali 15HM;
  Zeszyty Problemowe - Badania Nieniszczące;5, 105-108 (2000).


 17. Augustyniak, B., Chmielewski, M., Kielczyński, W, and Sablik, M. J.;
  Achievement of residual stress evaluation with Barkhausen effect method;
  Proc.9th International Scientific Conf.AMME 2000; 27-30 (2000).


 18. Sablik, M. J, Augustyniak, B.;
  Modelling the magnetic field dependence of magnetoacoustic emission;
  Materials Evaluation;58, no.5, 655-660 (2000).


 19. Sablik, M. J. and Augustyniak B.;
  Modeling the magnetic field dependence of magnetoacoustic emission and its dependence on creep damage;
  Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation;19B, CP 509, no.CP 509, 1557-1564 (2000).


 20. Augustyniak, B., Kielczyński, W., Chmielewski, M., Pozarowski, K., Ojrzyński, M.;
  Residual stress evaluation in ABB power plant turbine blades;
  Proc.of 1th International Conf.on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing, Hannover, Sept.1-2, 1998; 11-22 (1999).


 21. Augustyniak, B.;
  Correlation between acoustic emission and magnetic and mechanical Barkhausen effects;
  Journal of Magnetism & Magnetic Materials;196-197, 799-801 (1999).


 22. Sablik, M. J, Augustyniak, B, Chmielewski, M.;
  Modelling of angular dependence of Barkhausen effect for the biaxial load state;
  Proc.of 1th International Conf.on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing, Hannover, Sept.1-2, 1998; 169-188 (1999).


 23. Sablik, M. J, Augustyniak, B;
  Magnetic Methods of Nondestructive Evaluation;
  Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering;12 (Ma-Mi), 12-30 (1999).


 24. Sablik, M. J and Augustyniak, B;
  Biaxial Stress Effects on Barkhausen Signals in a Steel Pipe for the Case of Magnetic Field Noncoaxial with Stress Axes;
  Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation;Vol.18B, 1887-1894 (1999).


 25. Sablik, M. J., Augustyniak, B., Chmielewski, M.;
  Modeling biaxial stress effects on magnetic hysteresis in steel with the field and stress axes noncoaxial;
  Journal of Applied Physics;85, no.8, 4391-4393 (1999).


 26. MEB-2c - Instrukcja obsługi; (1998).


 27. Augustyniak, B., Sieciński, J., Chmielewski, M.;
  Wyznaczanie za pomocą efektu Barkhausena rozkładów naprężeń własnych blach w przemyśle stoczniowym;
  Zeszyty Problemowe - badania nieniszczące; no.3, 383-388 (1998).


 28. Kielczyński, W., Augustyniak, B., Rudko, M., Chmielewski, M.;
  Wplyw technologii spawania dwuteownika na rozklad naprężeń pozostających wyznaczonych za pomocą efektu Barkhausena;
  Zeszyty Problemowe - badania nieniszczace;3, 395-398 (1998).


 29. Sablik, M. J., Smith, M. Q., Waldhart, C. J., McKee, D. A., and Augustyniak, B.;
  The effects of biaxial stress on Barkhausen noise signals when the magnetic field is noncoaxial with the stress axes;
  Journal of Applied Physics;84, no.11, 6239-6249 (1998).


 30. Augustyniak, B., Chmielewski, M., Rosochowicz, K., Behilil, M., and Chayiboun, I;
  Badania za pomocą efektu Barkhausena rozkładu naprężeń na modelu węzła skrzyżowania wiązarów okrętowych poddanego operacji naprawy poprzez zaspawanie;
  Zeszyty Problemowe - badania nieniszczące; no.2, 255-261 (1997).


 31. Augustyniak, B.;
  Modelowanie własności magnetosprężystych dla potrzeb badań nieniszczących;
  Materiały II Krajowej Konferencji Podstawy Fizyczne Badań Nieniszczących, 7-12 (1997).


 32. Augustyniak, B., Chmielewski, M., Rózycki, A., and Kielczyński, W;
  Kontrola za pomocą efektu Barkhausena obróbki cieplnej łopat turbin;
  Zeszyty Problemowe - badania nieniszczace; no.2, 263-268 (1997).


 33. Augustyniak, B., Chmielewski, M., Kielczyński, W., and Zygmunt, E.;
  Wykorzystanie efektu Barkhausena do oceny jakości napraw grubościennych konstrukcji staliwnych;
  Materialy Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa; 79-84 (1997).


 34. Augustyniak, B.;
  Możliwości oceny naprężeń własnych w konstrukcjach z wykorzystaniem efektu Barkhausena;
  Work Shop;1, 41-47 (1997).


 35. Augustyniak, B., Chmielewski, M.;
  Defektoskopia oparta o pomiar miernikiem MPR-H2 gradientu składowej normalnej pola rozproszonego;
  Zeszyty Problemowe - Badania nieniszczce;1, 257-260 (1996).


 36. Augustyniak, B.;
  Wyniki prac własnych nad rozwojem nowych nieniszczących metod badań ferromagnetycznych materiałów konstrukcyjnych;
  Prace IPPT PAN;1, (1996).


 37. Augustyniak, B., Chmielewski, M., and Kielczyński, W;
  Metoda pomiaru naprężeń pozostających przy pomocy efektu Barkhausena;
  Materialy Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalniczych; (1996).


 38. Augustyniak, B., Chmielewski, M., Kielczyński, W;
  Badania porównawcze metodami nieniszczącymi naprężeń pozostających w złączach spawanych;
  Zeszyty Problemowe - Badania Nieniszczące;1, 253-256 (1996).


 39. Augustyniak, B.;
  Nowe osiągnięcia w badaniach nad zastosowaniem efektu Barkhausena do oceny naprężeń własnych;
  Badania Nieniszczące;5, 17-23 (1996).


 40. Augustyniak, B., Chmielewski, M., and Chicois, J.;
  Magnetomechanical damping and mechanical Barkhausen effect as measured for normal load mode;
  Editions de Physique.Journal de Physique IV;6, no.8, 541-544 (1996).


 41. Augustyniak, B. and Degauque, J.;
  Microstructure inspection by means of mechanical Barkhausen effect analysis;
  Journal de Physique IV;6, no.8, 527-530 (1996).


 42. Augustyniak, B., Chmielewski, M., and Glowacka, M.;
  Zastosowanie efektu Barkhausena w badaniach nieniszczących;
  I Krajowa Konferencja Inżynieria Materiałowa; 346 (1996).


 43. Sablik, M. J and Augustyniak, B.;
  The effect of mechanical stress on a Barkhausen noise signal integrated across a cycle ramped magnetic field;
  J.Appl.Phys.;79, 963-972 (1996).


 44. Augustyniak, B., Chmielewski, M., and Kielczyński, W.;
  Nowa metoda pomiaru naprężeń pozostających w złączach spawanych za pomocą efektu Barkhausena;
  XXIV Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących; 9-17 (1995).


 45. Augustyniak, B. and Degauque, J.;
  New approach to hysteresis process investigation using mechanical and magnetic Barkhausen effects;
  Journal of Magnetism & Magnetic Materials;140-144, Pt. 3, 1837-1838 (1995).


 46. Augustyniak, B.;
  Podstawy fizyczne wykorzystania własności magnetosprężystych dla oceny naprężeń wewnętrznych i zewnętrznych materiałów ferromagnetycznych;
  Materiały I Krajowa Konferencja Podstawy Fizyczne Badań Nieniszczących; 5-23 (1995).


 47. Augustyniak, B. and Chmielewski, M.;
  Mechanical Barkhausen Effect Dependence on Stress Rate;
  Proceedings of the XVI Conference Applied Crystallography; 469-472 (1995).


 48. Augustyniak, B.;
  Influence of magnetic fields on the internal friction of Ni;
  Journal of Alloys & Compounds; 211-212, 563-567 (1994).

top